Posts by decus

Správa o činnosti za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2015 (pdf)

III. zasadnutie Komisie, 2016, Rožňava

Téma: Unikáty v zbierkach dejín techniky (zbierkové predmety európskeho významu)  

II. zasadnutie Komisie, 9. – 11. 9. 2015, Kremnica

Téma: Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie Komisia je otvorená všetkým múzejníkom účastným na ochrane a sprístupňovaní zbierok dejín techniky, resp. zbierkových predmetov technického charakteru ako aj technických nehnuteľných pamiatok. Program (pdf)

Zápisnica z I. zasadnutia KpZDT ZMS v Banskej Štiavnici

Zápisnica z I. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS v Banskej Štiavnici v dňoch 2. a 3. októbra 2014 (PDF)

I. zasadnutie Komisie, 2. – 3. 10. 2014, Banská Štiavnica

Téma: Zbierky dejín techniky v múzeách na Slovensku Cieľom prvého stretnutia, primárne určeného pre kurátorov zbierok dejín techniky, bola výmena informácií o zbierkových predmetoch dejín techniky vo fondoch múzeí na Slovensku a prebiehajúcich projektoch (odborné ošetrovanie, výskum, prezentácia atď.). Sprievodný program pozostával z prehliadok technických pamiatok v Banskej Štiavnici a jej blízkom okolí. Program (pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...