I. zasadnutie Komisie, 2. – 3. 10. 2014, Banská Štiavnica

Téma: Zbierky dejín techniky v múzeách na Slovensku

Cieľom prvého stretnutia, primárne určeného pre kurátorov zbierok dejín techniky, bola výmena informácií o zbierkových predmetoch dejín techniky vo fondoch múzeí na Slovensku a prebiehajúcich projektoch (odborné ošetrovanie, výskum, prezentácia atď.). Sprievodný program pozostával z prehliadok technických pamiatok v Banskej Štiavnici a jej blízkom okolí.

Program (pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...