Výbor

Obdobie 2014 – 2017

Mgr. Zuzana Šullová, predsedníčka, Slovenské technické múzeum, zuzana.sullova@stm-ke.sk; 0918965715

Ing. Marián Majerník, tajomník, Slovenské technické múzeum, marian.majernik@stm-ke.sk; 0918965704

Ing. Magdalena Sombathyová, člen, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, technika@muzeumbs.sk; 0915808637

Ing. Ladislav Klíma, člen, Slovenské technické múzeum, ladislav.klima@stm-ke.sk

Mgr Štefan Chrastina, člen, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, chrastina@nmg.sk

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...