Výbor

Obdobie 2019 – 2021

Ing. Marián Majerník, predseda, Slovenské technické múzeum, marian.majernik@stm-ke.sk; 0918965704

Mgr. Martina Ďuricová, tajomník, Slovenské technické múzeum, martina.duricova@stm-ke.sk

Mgr. Zuzana Šullová, člen, Slovenské technické múzeum, zuzana.sullova@stm-ke.sk; 0918965715

Mgr. Štefan Chrastina, člen, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, chrastina@nmg.sk

Mgr. Juraj Pavlis, člen, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, pavlis.juraj@gmail.com

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...