V. Zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky

Zasadnutie KpZDT_Rožňava 2019, I. cirkulár

IV. Zasadnutie Komisie pre zbierky dejín a techniky

IV zasadnutie KpZDT_Košice_2018_I cirkular

III. zasadnutie KpZDT_Rožňava_2016

Pozvánka_Komisia technika_Rožňava_2016 Návratka_Komisia technika_Rožňava_2016

III. zasadnutie Komisie, 2016, Rožňava

Téma: Unikáty v zbierkach dejín techniky (zbierkové predmety európskeho významu)  

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...