V. Zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku 10.-11. 10. 2019

Téma: Znaky originality. Označovanie autenticity a originality československých výrobkov.

Tohtoročné výročia osobností vedy  a techniky Slovenska.

Program_Kpzdt _Rožňava 2019.

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...