Správa o činnosti KpZDT 2017 – Komisia pre zbierky dejín techniky

Správa o činnosti KpZDT 2017

Správa o činnosti KpZDT_2017

Konferencia “Múzeá vedy a techniky”

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...