Zasadnutie výboru KpZDT 2019 – pozvánka

Zasadnutie Výboru Komisie pre tvorbu zbierok ZMS sa uskutoční dňa 13.06.2019  o 10:00 hod. v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice.

Program:

  1. Vyhodnotenie činnosti Komisie od IV. zasadnutia v roku 2018
  2. Voľba tajomníka Výboru Komisie
  3. Návrh programu činnosti Komisie v roku 2019
  4. Návrh témy pre V. zasadnutie KpZDT
  5. Rôzne

 

 

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...