IV. zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku 6.-7. 12. 2018

Téma: VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKA.

Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky múzeí Slovenska.

Pozvanka_KpZDT_06_07122018

Program KpZDT 2018

 

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...